Akal bicara, sesama akal menerima atau menolak

Hati bicara, semua hati menerima…bila ada yang menolak

niscaya Akallah yang menolak

Iklan