Ada dialog yang menarik antara Ibn ‘Athaillah dan Ibn Taymiyah. Silakan ambil yang terbaik.

[39:18] yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. (SURAT AZ ZUMAR (ROMBONGAN-ROMBONGAN)
ayat 18
)

Selanjutnya, untuk membaca dialog 2 ulama besar itu, silakan klik di sini.

Iklan