Setiap peristiwa memiliki makna.
Setiap kehidupan adalah peristiwa.
Tebaran kata bermakna bagi kehidupan.
Makna…
Makna…
Makna…
Kata yang sukar dicerna.

Iklan